Slide LeftSlide Right

Popis produktu

RainJack je inteligentný systém riadenia závlah a ich monitoringu. RainJack zabezpečí rastlinám správne množstvo vody v správny čas, významne šetrí spotrebu zdrojov ako je voda a elektrická energia, eliminuje potrebu zmien v nastavení zavlažovania v závislosti od stavu počasia a v neposlednom rade zjednodušuje interakciu užívateľa so zavlažovacim systémom.

RainJack dokáže riadiť zavlažovanie bez pripojenia akýchkoľvek vonkajšich snímačov ako je dažďový senzor, pôdne snímače vlhkosti, merač zrážok, snímač teploty a podobne. Jedinou požiadavkou je pripojenie do siete internet.

RainJack využíva matematický model pre výpočet optimálneho zavlažovania, kde vstupom sú údaje o predpovedi počasia pre danú lokalitu. Meteorologické predpovede a stav aktuálneho počasia sú niekoľkokrát za deň sťahované od renomovaných poskytovateľov a sú k dispozícii pre akúkoľvek lokalitu.

RainJack hlási stav zavlažovania, poprípade zistené chyby v infraštruktúre cez e-mail. V prípade zistenia vážnej chyby ako je neželaný únik vody, alebo skrat na elektroinštalácii ventilov, systém je schoný príslušnú čiastkovú funkcionalitu zablokovať.

RainJack umožňuje diaľkový prístup cez internet alebo domácu sieť bez nutnosti inštalácie špeciálneho programu vo vašom počítači, telefóne alebo tablete. Systém umožňuje centrálnu správu viacerých riadiacich jednotiek vašim záhradníkom.

Funkcie štandartnej riadiacej jednotky zavlažovania

• Definicia počtu sekcií a počtu scenárov.

• Škálovanie zavlažovania (%).

• Pripojenie daždového senzora (neodporúča sa).

• Nastavenie jedného až štyroch denných časov spustenia pre scenár.

• Obmedzenie dĺžky polievania.

• Definíciu dní – denne/párne/nepárne/dni v týždni/každých x dní.

• Nastavenie fixných časov polievania.

Pokročilé funkcie

• Zalievanie podľa zrážok – automatická redukcia časov zalievania v daždivých dňoch.

• Zalievanie podľa teploty – automatické škálovanie časov podľa denných teplôt.

• Plne automatické zalievanie podľa zrážok a teploty.

• Priebežné zobrazenie stavu vlhkosti sekcie podľa modelu.

• Automatické radenie sekcií podľa nedostatku vody – pre prípad blokovania zalievania v dôsledku vetra alebo nedostatku vody.

• Možnosť paralelného behu sekcií.

• Zobrazenie zalievacích časov – história, priebežne, plán na ďalšie dni.

• Upozornenie na mráz.

Šetrenie prevádzkových nákladov

• Cieľom konceptu je aj šetrenie vodou, elektrickou energiou a časom potrebným na zásahy do riadenia.

• V prípade predpovede dažďa, systém zredukuje polievanie alebo ho celkom vynechá ak je predpovedané množstvo zrážok dostatočné. Napríklad, ak sú predpovedané dostatočné zrážky v nasledujúcich dňoch, tak sa planované polievanie odloží. Ak sa ale v nasledujúcom dni zrážky už v predpovedi nevyskytnú, chýbajúce množstvo vody sa v najbližšom zavlažovacom čase doplní.

• Minimalizovaním času potrebného na zavlažovanie sa samozrejme ušetri aj elektrická energia potrebná na chod čerpadla.

• Tým, že systém pri zavlažovaní zohľadňuje počasie, minimalizuje čas potrebný na zásahy do riadenia. Ak ale potrebujeme do riadenia predsa len zasiahnuť, vďaka prístupu cez web rozhranie, je táto činnosť jednoduchá, pohodlná a zábavná.

Ventily

• V základnej konfigurácii je možné ovládať 12 štandartných ventilov (24V AC) používaných v závlahových systémoch. V pripade potreby je možné dokúpením rozširujúceho modulu zväčšit počet ovládaných ventilov na celkových 24, 36 alebo až 48.

• Súčasne je možné ovládať dva a viac ventilov naraz. Toto sa využíva na skrátenie celkového behu čerpadla pri zavlažovaní, ak samozrejme studňa a čerpadlo sú dostatočne výkonné. Paralelnú prevádzku sekcií je možné využiť aj v prípade, keď je potrebné spustiť nízko odberovú sekciu (napr. kvapky) s nejakou štandartnou sekciou na odľahčenie čerpadla.

• Systém je schopný detekovať skrat na kabeláži k ventilom a oznámiť to cez e-mail. V prípade opakovanej detekcie skratu, je daná sekcia dočastne zablokovaná bez vplyvu na ostatnú funkcionalitu.

• Jednotlivé ventily je možné ovládať manuálne tlačidlom na hornej strane RainJack skrinky (okamžitá kontrola funkčnosti pri inštalácii), alebo cez web rozhranie.

Čerpadlo

• V základnej konfigurácii je možné ovládať 1 čerpadlo. V prípade potreby sa dá systém nakonfigurovať tak, aby bolo možné ovládať lubovoľný počet čerpadiel a priradiť ich k lubovoľnám sekciám.

• V pripade nezávislého riadenia čerpadla v studni tlakovým spínačom, je možné jednoducho rozšíriť počet zavlažovacích sekcií na 13, poprípade 26, 39 alebo až 51.

• Systém je možné rozšíriť o detektor behu čerpadla s núdzovým ovladaním vypnutia čerpadla. V takomto prípade je potom RainJack schopný rozpoznať neželaný únik vody alebo nefunkčné čerpadlo a oznámiť to cez e-mail alebo webové užívateľské rozhranie. V prípade úniku vody je možné čerpadlo automaticky núdzovo odpojiť.

Ovládacie prvky a signalizácia

• RainJack riadiaca jednotka ma tri signálizačné LED (Alarm / Alive / Manual) a jedno tlačidlo (Manual).

• LED Alarm -> Indikácia chyby v systéme. Je možné pripojiť aj externú “Alarm” indikáciu (LED) na viditeľné, poprípade vzdialené miesto.

• LED Alive -> Indikácia že zariadenie je funkčné. Je možné pripojiť aj externú “Alive” indikáciu (LED) na viditeľné, poprípade vzdialené miesto.

• LED Manual -> Indikácia manuálneho režimu ovládania jednotlivých sekcií.

• Tlacidlo Manual -> Manuálne zapnutie lubovoľnej sekcie na predkonfigurovanú dobu.

Diaľkové ovládanie

• RainJack je ovladaný diaľkovo cez lokálnu sieť alebo internet pomocou lubovoľného weboveho prehliadača (Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari, IE a podobne). Na počítač, tablet alebo telefón nie je potrebné inštalovať žiadnu špeciálnu aplikáciu.

• Cez web rozhranie je možné systém konfigurovať a monitorovať.

• Diaľkový prístup z internetu je možný cez verejnú IP adresu, NAT alebo DDNS. Za ročný poplatok je možné zabezpečiť vlastnú doménu na ovládanie zariadenia.

Prevedenie a montáž

• RainJack elektronika je v hliníkovej skrinke s montážou na stenu.

• Zariadenie je určené na prevádzku vo vnútornom prostredí (pod strechou) a má krytie triedy IP50. V prípade externej montáže je nutné zariadenie umiestniť do skrinky s krytim minimalne triedy IP55.

• Kabeláž je štandartne do skrinky privedená cez zadnú stenu (káble pod omietkou). Na požiadanie sa dodáva vo verzii z priechodkami na spodnej strane (povrchová montáž káblov).

Napájanie

• RainJack je napájaný z externého transformátora 24 V (AC) s výkonom 20VA. Dodávaný napájací zdroj može byť v prevedení na DIN lištu alebo samostatný zdroj s 1,5m káblami a vidlicou do 230V zásuvky.

• Spotreba elektrickej energie je približne 5W.

Senzory

RainJack podporuje pripojenie nasledovných senzorov:

  • Dažďový senzor. Slúži na blokovanie zavlažovania. Doba blokovania sa započitava do doby zavlažovania.

  • Detektor behu čerpadla. Slúži na prípadnú detekciu poruchy čerpadla, alebo úniku vody.

  • Veterný senzor. Umožňuje blokovať zvolené sekcie v prípade silného vetra.

  • Merač prietoku vody. Slúži na presn meranie spotreby vody v prípade, ak je požadovaná vyššia presnosť ako je simulovaná spotreba vody. Tiež je možné ho využiť na detekciu poruchy čerpadla, alebo úniku vody.

  • Snímač hladiny vody v studni. Slúži na presné meranie hladiny vody v studni v pripade, ak je požadovaná vyššia presnosť ako je simulovaná hladina vody.
Všetky senzory sú konfigurovateľné cez užívateľské web rozhranie.

LAN & WiFi

• RainJack je možné pripojiť do privátnej siete štandartne cez ethernet rozhranie (RJ45), alebo cez WiFi. Podmienkou je, aby lokálna sieť mala pripojenie na internet.

• V prípade potreby je možné pripojiť RainJack priamo do siete internet pomocou dátoveho modemu cez lokalneho mobilného operátora.

• Bez pripojenia na internet bude RainJack pracovať ako štandartný časovač.

• V prípade dočasnej straty pripojenia na internet, systém použije na výpčcet zavlažovania staršie predpovede počasia na požadovaný deň.

E-mail reporty

• RainJack umožňuje posielať e-mail reporty na zvolené adresy v nasledovných pripadoch: štart systému pri zapnuti napájania, ukončenie zavlažovacieho scenára a poprípade vznik vážnej chyby v systéme.

• E-mail správa obsahuje predpoveď počasia, stav vlahy v jednotlivých sekciách, históriu zavlažovania vo forme grafu a prípadne chybové hlásenia a výstrahy.

• Systém pošle e-mail v prípade rizika zamrznutia vody v systéme.

Prevádzkové módy

• RainJack podporuje nasledovné módy, ovladané manuálne používateľom:

  • “Normálna prevádzka”.

  • “Záhradná slávnosť” -> Systém na zvolenú dobu dočasne pozastaví zavlažovanie v pripade napríklad záhradnej slavnosti.

  • “Zavlažovanie vypnuté” -> Zavlažovanie je blokované napríklad z dôvodu odstavenia mimo sezóny.

Aktualny stav systemu

• RainJack zobrazuje na hlavnej stránke web rozhrania aktuálny stav systému:

  • Informáciu o najbližšom plánovanom spustení zavlažovania.

  • Meno aktuálneho bežiaceho scenára (programu).

  • Aktuálnu predpoveď počasia na aktuálny deň a nasledujúci deň.

  • Stav čerpadla a jeho núdzoveho vypínača.

  • Hladinu vody v studni.

  • Dennú a celkovú spotrebu vody.

  • Dennú a celkovú spotrebu elektriny.

  • Aktuálnu a maximálnu rýchlosť vetra v daný deň.

História

• RainJack poskytuje zobrazenie histórie zavlažovania jednotlivých scenárov a sekcii až 2 mesiace dozadu.

• Spolu s históriou zavlažovania sa ukladá aj historia predpovedi počasia.

Prihlásenie používateľa do systému

• Do systému sa používateľ prihlasuje pomocou mena a hesla. Podporované su dve úrovne prihlasovania:

  • Uživateľ -> zjednodušené rozhranie, zobrazujú sa len najviac používané nastavenia systému.

  • Administrátor -> detailne nastavenie všetkých parametrov systému.

Sekcia (Zóna)

• RainJack podporuje štandartné rozdelenie zavlažovacích úsekov pripojených na jeden ventil do sekcií. V základnej konfigurácii RainJack podporuje 12 sekcií.

• Každá sekcia je individuálne konfigurovateľná: meno, typ pôdy, svetelné podmienky, blokovanie vetrom,…

• Pre každú sekciu je možné zobraziť históriu až 2 mesiace dozadu.

• Ktorúkoľvek sekciu je možné manuálne kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Scenár (program)

• RainJack podporuje štandartné radenie sekcií do scenárov. V základnej konfigurácii je podporovaných 8 voľne konfigurovateľných scenárov, pričom každý môže použiť lubovoľný počet sekcií, ktoré sú nakonfigurované.

• Každý scenár je individuálne konfigurovateľný: meno, zavlažovacie dni, dovoleny zavlažovaci čas, typ, e-mail reporting,…

• Pre každý scenár je možné zobraziť históriu až 60 dni dozadu.

• Ktorýkoľvek scenár je možné manuálne kedykoľvek spustiť alebo zastaviť.

Predpovede počasia

• Predpovede počasia sú sťahované niekoľkokrát za deň pre danú lokalitu.

• Lokalitu pre predpovede počasia je možné nastaviť ručne alebo automaticky.

• Vplyv počasia na zavlažovanie je kompletne konfigurovateľný cez admin používateľa

Zálohovanie konfigurácie

• Aktuálna konfigurácia a história systému je uložená na SD karte zariadenia.

• Konfiguráciu aj s históriou je možné uložiť na externé medium (lokálny disk, USB disk, sieťový disk,…).

• Uloženú konfiguráciu je možné nahrať naspať do systému.

Výstrahy

• RainJack umožňuje zobrazenie výstrah a alarmov s možnosťou ich potvrdzovania.

Odkalovanie filtra

V rozšírenej konfigurácii systému je možné nakonfigurovať odkalovanie vodného filtra v pravidelných časoch alebo vždy pred polievanim. V takomto prípade sa použije jeden lubovoľny výstup na ovládanie odkalovacieho ventilu filtra.

Inštalačný a používateľský manuál    Stiahnuť

Používame spoľahlivé a overené predpovedné modely počasia, spolupracujúce z celosvetovou sieťou pozorovací­ch staní­c.

Cena

Ponúkame dve predpripravené RainJack konfigurácie (Compact & Premium) a konfiguráciu ktorú vieme dodať podľa vašich požiadaviek (Custom).
 
V prípade že chcete byť lokálny RainJack distribútor, neváhajte nás kontaktovať.
 
Ceny sú uvedené s 20% DPH.

 

Compact

489,-€

Vhodné pre akúkoľvek záhradu ako výmena existujúcej staršej riadiacej jednotky. Stačí len pripojiť a zapnúť.

 • Predkonfigurované zariadenie, pripravené na spustenie
 • 12 zavlažovacích zón, 1 spínanie čerpadla
 • 8 voľne konfigurovateľných scenárov, 4 predpripravené scenáre
 • Denne aktualizované predpovede počasia na výpočet časov polievania
 • E-mail hlásenia
 • Emulácia výšky hladiny vody v studni na zamedzenie chodu čerpadla na sucho, prerušenie zavlažovania pri nedostatku vody v studni
 • Odhad spotreby vody
 • Odhad spotreby elektriny
 • Pripojenie do lokálnej siete cez ethernet
 • Používateľské web rozhranie cez internet alebo lokálnu sieť, responsívny plochý dizajn
 • Automatická aktualizácia software v riadiacej jednotke

Premium

519,-€

Kontrola úniku vody a behu čerpadla, s možnosťou diaľkového dohľadu vaším záhradníkom

 • Predkonfigurované zariadenie s napájacím zdrojom,
  pripravené na spustenie
 • 12 zavlažovacích zón a 1 spínanie čerpadla
  vrátane stýkača
  (Opc.1: Snímač behu čerpadla +69,-€)
  (Opc.2: Rozšírenie na 24 zón +199,-€)
  (Opc.3: Ovládanie ďaľšieho čerpadla, vrátane stýkača +39,-€)
 • 8 voľne konfigurovateľných scenárov
  4 predpripravené scenáre
 • Denne aktualizované predpovede počasia na výpočet časov polievania
 • E-mail hlásenia
 • Emulácia výšky hladiny vody v studni na zamedzenie chodu čerpadla na sucho,
  prerušenie zavlažovania pri nedostatku vody v studni
  (Opc.: Meranie hladiny vody v studni +149,-€)
 • Odhad spotrebz vody
  (Opc.: snímač prietoku vody +199,-€)
 • Odhad spotreby vody
 • Pripojenie do lokálnej siete cez ethernet
  (Opc.: WiFi pripojenie vrátane antény +49,-€)
 • Používateľské web rozhranie cez internet alebo lokálnu sieť,
  responsívny plochý dizajn
 • Centralizované zálohovanie konfiguracie a jej obnova
 • Centralizovaný vzdialený prístup do viacerých riadiacich jednotiek, 3 mesiace zdarma
  (Opc: +20,-€/rok)
 • Automatická aktualizácia software v riadiacej jednotke

Custom

Rozšírenia a konfigurácie na mieru

 

 • Predkonfigurované zariadenie s napájacím zdrojom,
  pripravené na spustenie
 • Rozšírenie až na 36 zón, 3 čerpadlá a 3 snímače behu čerpadla
 • 16 voľne konfigurovateľných scenárov,
  8 predpripravených scenárov
 • Automatické vyfúknutie vody zo systému v prípade poklesu teplôt pod nastavenú hodnotu
 • Integrácia s existujúcou infraštruktúrou systému domácej automatizácie
 • Integrácia zo slnečným alebo veterným zdrojom elektriny, keď je požadované zavlažovať len pomocou alternatívnej energie
 • Integrácia webovej kamery
 • Integrácia internetoveho rádia
 • …a ešte oveľa viac, záleží na vašich požiadavkách

Kontakt

autorion s.r.o.
Drobného 27
841 01 Bratislava
Slovakia