RainJack 2.0 je v predaji!

S potešenim oznamujeme, že RainJack – inteligentný riadiaci systém zavlažovania, verzia 2.0, je v predaji! Viac sezónne testovanie a konfrontácia výsledkov, potvrdili správnosť vyvinutého matematického modelu, kvalitu použitého hardvéru a spoľahlivosť softvéru. Pokračujeme ďalej vo vývoji riadenia zavlažovania, ktoré rešpektuje potreby rastlín a šetrí vodné a energetické zdroje.

Inštalačný a používateľský manuál    Stiahnuť